5389

รอบรู้

เป็นคนที่มีความขยันมากเลย กล้าที่จะตัดสินใจ สู้ชีวิตแบบสุด ไปเลย